Medveten andning

Att andas fel påverkar ditt välmående och kropp i allra högsta grad. De flesta andas ytligt vilket ger syrebrist i kroppen. I sin tur påverkar det vår fysiska och psykiska hälsa på många sätt. Ju bättre andning vi har, desto piggare blir vi och ju bättre mår vi.

Mer än vad vi tror beror på vår andning. Ökad trötthet, kalla händer och fötter, ökad infektionskänslighet, dålig koncentration, sämre minne och mer stress är exempel på vad dålig andning kan leda till.

Du får mer energi med rätt andning.

När vi andas för snabbt och ytligt så levereras för lite syre till cellerna. När cellerna får för lite syre så kan de inte tillverka tillräckligt med energi och kroppens funktioner får lida.

Rätt andning minskar mental stress.

När vi känner oss stressade så blir andningen också stressad. Genom att ta kontroll över din andning så kan du också ta kontroll över din inre stress.

Hur är din andning?

Är den effektiv, djup, avspänd och ljudlös? Rör sig både bröstkorgen och magen när du andas? Att andas rätt har stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Det hjälper oss få mer energi, hantera stress, rätta till obalanser och spänningar. Vi behöver även tillräckligt med syre för att hjärnan och alla våra kroppsfunktioner ska fungera optimalt.

Det finns hjälpmedel för att komma tillrätta med din andning– välkommen in till min butik så kan jag visa dig!